Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rebraste i harmonikaste transportne trake

Rebraste i harmonikaste transportne trake

Chevron trake

Rebraste transportne trake (chevron) se koriste za transport materijala pod nagibom od 18° do 45°, zbog sprečavanja kotrljanja materijala, pa se u zavisnosti od ugla i vrste materijala bira određeni tip trake.

Na tržištu postoji veliki broj različito dizajniranih rebrastih traka, zbog čega je neophodno dobro izmeriti širinu trake i rebara pre narudžbine i montaže. Visine rebara u našem proizvodnom programu su 6mm, 16mm i 25mm.

Rebraste trake

Za nagibe veće od 45° preporučuje se harmonikasta ili kasetasta traka (sa bočnim ivicama i poprečnim rebrima). Harmonikaste trake mogu biti sa bočnim ivičnjacima visine 60, 80, 120, 160, 200 i 240mm. Poprečna rebra prate visinu ivičnjaka, u zavisnosti od nagiba transportera mogu biti pod uglom od 90° i 60°. U zavisnosti od potreba naručioca možemo izraditi i transportne trake po zahtevu.